โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ Heart arrhythmia

Heart arrhythmia

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหมายถึงการเต้นของหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอซึ่งอาจเร็วเกินไป ช้าเกินไป หรือจังหวะไม่สม่ำเสมอ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีสาเหตุ อาการ วิธีป้องกัน และทางเลือกในการรักษาของตัวเอง

Heart arrhythmia

สาเหตุของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

 • ปัญหาระบบไฟฟ้า: ระบบไฟฟ้าของหัวใจอาจมีความผิดปกติทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นแต่กำเนิด (เกิดตั้งแต่แรกเกิด) หรือได้มาเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุที่เพิ่มมากขึ้น โรคหัวใจ หรือการใช้ยา
 • โรคหัวใจ: สภาวะต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ หัวใจวาย หัวใจล้มเหลว และกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม สามารถขัดขวางเส้นทางไฟฟ้าของหัวใจ ทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • ความดันโลหิตสูง: ความดันโลหิตสูงอาจทำให้หัวใจตึงและทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • ความไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลต์: ระดับโพแทสเซียม โซเดียม แคลเซียม หรือแมกนีเซียมในเลือดผิดปกติอาจส่งผลต่อสัญญาณไฟฟ้าของหัวใจ
 • ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างหัวใจ: ความผิดปกติในโครงสร้างของหัวใจ เช่น โรคลิ้นหัวใจ อาจรบกวนสัญญาณไฟฟ้าได้
 • การใช้แอลกอฮอล์ คาเฟอีน และยา: การดื่มแอลกอฮอล์ คาเฟอีน หรือการใช้ยาที่ผิดกฎหมายมากเกินไปอาจทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้
 • ความเครียด: ความเครียดทางอารมณ์หรือความวิตกกังวลสามารถกระตุ้นภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะในบางคนได้
Heart arrhythmia

อาการของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

 • ใจสั่น: รู้สึกเหมือนหัวใจเต้นแรง เต้นเร็ว หรือเต้นแรง
 • อาการวิงเวียนศีรษะหรือมึนศีรษะ: อาจทำให้เป็นลมได้ในกรณีที่รุนแรง
 • หายใจถี่: โดยเฉพาะระหว่างออกกำลังกาย
 • อาการเจ็บหน้าอก: อาจเกิดขึ้นกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือภาวะหัวใจผิดปกติ
 • ความเหนื่อยล้า: รู้สึกเหนื่อยมากเกินไป
 • จุดอ่อน: กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือสับสนอาจเป็นผลมาจากการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองลดลง
Heart arrhythmia

การป้องกันภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

 • วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี: รักษาอาหารที่สมดุล ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รักษาน้ำหนักให้แข็งแรง และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคาเฟอีนมากเกินไป
 • การจัดการความเครียด: ฝึกเทคนิคการลดความเครียด เช่น การทำสมาธิ โยคะ หรือการหายใจเข้าลึกๆ
 • สารกระตุ้นจำกัด: ลดหรือขจัดการใช้ยาหรือสารที่อาจทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านยา: ใช้ยาตามที่กำหนดโดยผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ

การรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ตัวเลือกการรักษาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

 • การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต: ในกรณีที่ไม่รุนแรง การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการจัดการสภาวะแวดล้อมอาจเพียงพอ
 • ยา: ยาต้านการเต้นของหัวใจสามารถช่วยควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติได้
 • cardioversion: cardioversion ไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับการส่งไฟฟ้าช็อตที่ควบคุมไปยังหัวใจเพื่อฟื้นฟูจังหวะปกติ
 • การระเหย: ในการระเหยด้วยสายสวนจะมีขั้นตอนเพื่อทำลายเนื้อเยื่อผิดปกติที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • เครื่องกระตุ้นหัวใจ: เครื่องกระตุ้นหัวใจที่ฝังไว้สามารถช่วยควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจที่ช้าได้
 • เครื่องกระตุ้นหัวใจ-กระตุ้นหัวใจแบบฝัง (ICDs): อุปกรณ์เหล่านี้สามารถกระตุ้นการเต้นของหัวใจเพื่อฟื้นฟูจังหวะการเต้นของหัวใจตามปกติในภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่คุกคามถึงชีวิต
 • การผ่าตัด: ในกรณีที่รุนแรง อาจต้องผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างหัวใจหรือปลูกฝังอุปกรณ์ เช่น ICD
 • ทินเนอร์เลือด: ในกรณีที่มีภาวะหัวใจห้องบน อาจกำหนดให้ทินเนอร์เลือดเพื่อป้องกันลิ่มเลือด

 

สิ่งสำคัญคือต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหากคุณสงสัยว่าคุณมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เนื่องจากการวินิจฉัยตั้งแต่เนิ่นๆ และการจัดการที่เหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนและรับประกันคุณภาพชีวิตที่ดี

Heart arrhythmia

ติดตามยารักษาโรค : คลังยาและเวชภัณฑ์

ติดตามเทคโนโลยีสุขภาพ : Guruit