Ebola โรคอีโบลา

Ebola โรคอีโบลา

อีโบลาหรือที่เรียกว่าโรคไวรัสอีโบลา (EVD) เป็นโรคไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกในคนที่รุนแรงและมักถึงแก่ชีวิต ไวรัสมีการติดเชื้อสูงและติดต่อผ่านการสัมผัสโดยตรงกับของเหลวในร่างกายของบุคคลหรือสัตว์ที่ติดเชื้อ เช่น เลือด น้ำลาย หรือน้ำอสุจิ

การระบาดครั้งแรกของอีโบลาเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2519 ซึ่งปัจจุบันคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ตั้งแต่นั้นมา มีการระบาดของโรคอีโบลาหลายครั้งในประเทศแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตก โดยการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในปี 2557-2559 ในแอฟริกาตะวันตก ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 11,000 คน

อาการของโรค Ebola

อาการของอีโบลามักปรากฏระหว่าง 2 ถึง 21 วันหลังการติดเชื้อ และอาจรวมถึงมีไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ท้องร่วง อาเจียน ปวดท้อง และมีเลือดออก อีโบลาสามารถลุกลามอย่างรวดเร็วและทำให้ร่างกายขาดน้ำอย่างรุนแรง อวัยวะล้มเหลว และตกเลือด ซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตได้ถึง 90% ของกรณีทั้งหมด

Ebola โรคอีโบลา

การรักษาโรค Ebola

ขณะนี้ยังไม่มีการรักษาเฉพาะสำหรับอีโบลา แต่การดูแลแบบประคับประคอง เช่น การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำและการเปลี่ยนอิเล็กโทรไลต์ สามารถช่วยจัดการกับอาการและเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิต การรักษาเชิงทดลองหลายอย่างได้รับการพัฒนาและกำลังได้รับการทดสอบในการทดลองทางคลินิก

Ebola โรคอีโบลา

การป้องกันโรค Ebola

การป้องกันเป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมการระบาดของอีโบลา มาตรการต่างๆ เช่น การตรวจหาและแยกผู้ติดเชื้อตั้งแต่เนิ่นๆ การติดตามผู้สัมผัส การฝังศพอย่างปลอดภัย และการใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือและหน้ากาก สามารถช่วยจำกัดการแพร่กระจายของไวรัสได้ วัคซีนได้รับการพัฒนาและใช้เพื่อป้องกันการระบาดในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยง

Ebola โรคอีโบลา

อีโบลาเป็นไวรัสที่มีการติดเชื้อสูงและเป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการแพร่กระจายและลดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด ในขณะที่ยังไม่มีวิธีรักษาอีโบลา แต่การตรวจหาและการดูแลแบบประคับประคองแต่เนิ่นๆ สามารถเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตได้ และการวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่จะนำไปสู่การพัฒนาวิธีการรักษาและมาตรการป้องกันใหม่ๆ

Ebola โรคอีโบลา

ติดตามยารักษาโรค : คลังยาและเวชภัณฑ์

ติดตามเทคโนโลยีสุขภาพ : https://www.msf.org/ebolaGuruit