Cardiac Tamponade ภาวะบีบรัดหัวใจ

Cardiac Tamponade ภาวะบีบรัดหัวใจ

Cardiac Tamponade คือ การบีบรัดหัวใจเป็นภาวะทางการแพทย์ที่มีลักษณะการสะสมของของเหลวในถุงเยื่อหุ้มหัวใจซึ่งล้อมรอบหัวใจ ภาวะนี้อาจทำให้ความดันรอบหัวใจเพิ่มขึ้นจนเป็นอันตราย ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง รวมถึงภาวะหัวใจล้มเหลว หัวใจหยุดเต้น และเสียชีวิตได้

Cardiac Tamponade เกิดจาก ?

การบีบรัดหัวใจอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ รวมถึงการบาดเจ็บ มะเร็ง การติดเชื้อ และโรคแพ้ภูมิตัวเอง สาเหตุทั่วไปของการบีบรัดหัวใจ ได้แก่

 • การบาดเจ็บ: การบาดเจ็บที่หน้าอกอาจทำให้ถุงเยื่อหุ้มหัวใจแตก ซึ่งนำไปสู่การสะสมของของเหลวรอบๆ หัวใจ
 • มะเร็ง: มะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง สามารถแพร่กระจายไปยังเยื่อหุ้มหัวใจและทำให้เกิดการสะสมของของเหลว
 • การติดเชื้อ: การติดเชื้อ เช่น วัณโรค การติดเชื้อไวรัส และการติดเชื้อแบคทีเรียสามารถทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจ นำไปสู่การสะสมของของเหลว
 • โรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง: โรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองบางชนิด เช่น โรคลูปัสและโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ อาจทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจ ซึ่งนำไปสู่การสะสมของของเหลว
Cardiac Tamponade ภาวะบีบรัดหัวใจ

อาการของ Cardiac Tamponade

การบีบรัดหัวใจอาจทำให้เกิดอาการหลายอย่าง ได้แก่

 • อาการเจ็บหน้าอก: อาการเจ็บหน้าอกเป็นอาการทั่วไปของการบีบรัดหัวใจ ความเจ็บปวดอาจคมและแทงหรือทึบและปวด
 • หายใจถี่: หายใจถี่เป็นอาการทั่วไปของการเต้นของหัวใจ ความดันรอบ ๆ หัวใจอาจทำให้หายใจลำบาก
 • ความดันโลหิตต่ำ: การบีบรัดหัวใจอาจทำให้ความดันโลหิตลดลง ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะและเป็นลมได้
 • หัวใจเต้นเร็ว: หัวใจเต้นเร็วเป็นอีกอาการหนึ่งของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจอาจเต้นเร็วขึ้นเพื่อพยายามชดเชยแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นรอบๆ
Cardiac Tamponade ภาวะบีบรัดหัวใจ

การวินิจฉัยอาการ Cardiac Tamponade

การวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะขึ้นอยู่กับอาการ ประวัติทางการแพทย์ และการตรวจวินิจฉัยร่วมกัน การทดสอบต่อไปนี้มักใช้ในการวินิจฉัยภาวะบีบรัดหัวใจ

 

 • Echocardiogram: echocardiogram ใช้คลื่นอัลตราซาวนด์เพื่อสร้างภาพหัวใจ การทดสอบนี้สามารถแสดงการสะสมของของเหลวรอบ ๆ หัวใจ
 • คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG): ECG วัดกิจกรรมทางไฟฟ้าของหัวใจ การทดสอบนี้สามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมทางไฟฟ้าของหัวใจ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการบีบรัดหัวใจ
 • X-ray ทรวงอก: X-ray ทรวงอกสามารถแสดงขนาดและรูปร่างของหัวใจได้ การทดสอบนี้ยังสามารถแสดงการสะสมของของเหลวรอบ ๆ หัวใจ
Cardiac Tamponade ภาวะบีบรัดหัวใจ

วิธีการรักษาภาวะ Cardiac Tamponade

การรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ มุ่งเน้นไปที่การลดความดันรอบ ๆ หัวใจ อาจใช้การรักษาต่อไปนี้

 • Pericardiocentesis: Pericardiocentesis เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการสอดเข็มเข้าไปในถุงเยื่อหุ้มหัวใจเพื่อกำจัดของเหลวส่วนเกิน ขั้นตอนนี้สามารถบรรเทาความดันรอบ ๆ หัวใจ
 • การผ่าตัด: ในบางกรณี อาจจำเป็นต้องผ่าตัดเอาเยื่อหุ้มหัวใจออกหรือซ่อมแซมถุงเยื่อหุ้มหัวใจที่แตกออก
 • ยา: อาจใช้ยาเช่นยาขับปัสสาวะและคอร์ติโคสเตียรอยด์เพื่อลดการอักเสบและการสะสมของของเหลว
Cardiac Tamponade ภาวะบีบรัดหัวใจ

การป้องกันภาวะ Cardiac Tamponade

การป้องกันการบีบรัดหัวใจเกี่ยวข้องกับการระบุและการรักษาสภาพพื้นฐานที่อาจทำให้เกิดภาวะนี้ ตัวอย่างเช่น การรักษาโรคติดเชื้อและโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่างทันท่วงทีสามารถลดความเสี่ยงของการบีบรัดหัวใจได้

ติดตามยารักษาโรค : คลังยาและเวชภัณฑ์

ติดตามเทคโนโลยีสุขภาพ : Guruithttps://www.medicalnewstoday.com/articles/323429#causes