Angina Pectoris โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

Angina Pectoris โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน (Angina pectoris) คือ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน เป็นอาการทางการแพทย์ที่มีลักษณะอาการเจ็บหน้าอกหรือไม่สบายที่เกิดขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อหัวใจไม่ได้รับเลือดและออกซิเจนเพียงพอ อาการเจ็บมักอธิบายได้ว่าเป็นอาการแน่น กดดัน หรือรู้สึกบีบที่หน้าอก แต่อาจรู้สึกได้ที่แขน คอ กราม ไหล่ หรือหลัง

สาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบมักเกิดจากการตีบหรืออุดตันของหลอดเลือดหัวใจซึ่งส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการตีบนี้คือหลอดเลือด การสะสมของไขมันที่ผนังหลอดเลือดแดง สาเหตุอื่น ๆ ของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ได้แก่

 • หลอดเลือดหัวใจตีบตัน: การบีบตัวของหลอดเลือดหัวใจอย่างกะทันหัน ซึ่งสามารถลดการไหลเวียนของเลือดไปยังกล้ามเนื้อหัวใจ
 • โรคหลอดเลือดหัวใจ: ภาวะที่หลอดเลือดแดงเสียหายหรือเป็นโรค ซึ่งสามารถลดการไหลเวียนของเลือดไปยังกล้ามเนื้อหัวใจ
 • โรคโลหิตจาง: ภาวะที่มีเซลล์เม็ดเลือดแดงไม่เพียงพอที่จะนำพาออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อของร่างกาย
 • โรคลิ้นหัวใจ: ภาวะที่ลิ้นหัวใจทำงานผิดปกติ ซึ่งสามารถลดการไหลเวียนของเลือดไปยังกล้ามเนื้อหัวใจ
Angina Pectoris โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

อาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

อาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคน แต่อาการที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่

 • อาการเจ็บหน้าอกหรือไม่สบาย: อาการปวดหรือไม่สบายมักรู้สึกได้ที่บริเวณตรงกลางหรือด้านซ้ายของหน้าอก และอาจอธิบายได้ว่าเป็นความรู้สึกตึง กดดัน หรือบีบ
 • หายใจถี่: บุคคลนั้นอาจรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกหรือหายใจเร็วเกินไป
 • เหงื่อออก: บุคคลนั้นอาจเหงื่อออก
 • คลื่นไส้: บุคคลนั้นอาจรู้สึกเหมือนกำลังจะอาเจียน
Angina Pectoris โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบขึ้นอยู่กับอาการ ประวัติทางการแพทย์ และการตรวจวินิจฉัยร่วมกัน การทดสอบต่อไปนี้มักใช้เพื่อวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

 • คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG): ECG วัดกิจกรรมทางไฟฟ้าของหัวใจ การทดสอบนี้สามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมทางไฟฟ้าของหัวใจ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
 • การทดสอบความเครียด: การทดสอบความเครียดเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายบนลู่วิ่งหรือจักรยานอยู่กับที่ในขณะที่เชื่อมต่อกับเครื่อง ECG การทดสอบนี้สามารถแสดงให้เห็นว่าหัวใจทำงานได้ดีเพียงใดภายใต้ความเครียด
 • การสวนหัวใจ: การสวนหัวใจเกี่ยวข้องกับการใส่สายสวนเข้าไปในหัวใจผ่านทางหลอดเลือดที่แขนหรือขา การทดสอบนี้สามารถแสดงการอุดตันในหลอดเลือดหัวใจ
Angina Pectoris โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาความเจ็บปวดและป้องกันอาการในอนาคต

 • ไนโตรกลีเซอรีน: ไนโตรกลีเซอรีนเป็นยาที่สามารถบรรเทาความเจ็บปวดจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันได้โดยการผ่อนคลายหลอดเลือดและทำให้เลือดไหลเวียนไปยังหัวใจได้ดีขึ้น
 • Beta-blockers: Beta-blockers เป็นยาที่สามารถชะลออัตราการเต้นของหัวใจและลดภาระงานในหัวใจ
 • แคลเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์: แคลเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์เป็นยาที่สามารถผ่อนคลายหลอดเลือดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังหัวใจ
 • การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิต: การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิต เช่น การเลิกสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการออกกำลังกายเป็นประจำสามารถช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในอนาคตได้
Angina Pectoris โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

การป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

การป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ กลยุทธ์ต่อไปนี้อาจช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

 • เลิกสูบบุหรี่: การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจ
 • รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ: การรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวต่ำและผลไม้ ผัก และเมล็ดธัญพืชสูงสามารถช่วยได้

ติดตามยารักษาโรค : คลังยาและเวชภัณฑ์

ติดตามเทคโนโลยีสุขภาพ : Guruithttps://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/angina-pectoris#:~:text=Angina%20pectoris%E2%80%94or%20simply%20angina,coronary%20artery%20disease%20(CAD).