โรคพิษสุนัขบ้า Rabies

เป็นโรคที่ส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวมถึงมนุษย์ ไวรัสมักจะติดต่อผ่านน้ำลายของสัตว์ที่ติดเชื้อ โดยส่วนใหญ่ผ่านการกัดของสัตว์ที่ติดเชื้อ จากนั้นไวรัสจะเดินทางตามเส้นประสาทไปยังสมอง ซึ่งทำให้เกิดการอักเสบและความเสียหาย

อาการของโรคพิษสุนัขบ้า

ในคนมักจะเกิดขึ้นภายในไม่กสัปดาห์ถึงไม่กี่เดือนหลังจากได้รับเชื้อไวรัส อาการเริ่มแรกมักคล้ายไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ มีไข้ ปวดศีรษะ และอ่อนเพลีย ในขณะที่โรคดำเนินไป อาการต่างๆ ได้แก่ วิตกกังวล สับสน กระสับกระส่าย ประสาทหลอน และเป็นอัมพาต และที่สำคัญโรคพิษสุนัขบ้ามักจะถึงแก่ชีวิตได้เช่นกัน

ข้อเท็จจริงที่สำคัญเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว

  • โรคพิษสุนัขบ้าแพร่กระจายผ่านทางน้ำลายหรือเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อโดยเฉพาะทางสมอง
  • ค้างคาว แรคคูน สกั๊งค์ และสุนัขจิ้งจอกเป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า
  • ตามกฎหมายแล้ว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต้องได้รับการดูแลโดยตรงจากสัตวแพทย์

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ผู้ที่ทำงานกับสัตว์หรือมีความเสี่ยงสูงต่อการสัมผัสกับสัตว์ ควรพิจารณารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควรนำสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมว ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ในกรณีที่มีโอกาสได้รับเชื้อไวรัส การรักษาทันท่วงทีด้วยภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลายชุดสามารถป้องกันการเกิดโรคนี้ได้

ติดตามยารักษาโรค : คลังยาและเวชภัณฑ์

ติดตามเทคโนโลยีสุขภาพ : Guruit