โรคบิด Dysentery

โรคบิด Dysentery

โรคบิด คืออะไร

โรคบิด คือ โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้านทั่วโลก ทำให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงโดยมีเลือดและเมือกปนมากับอุจจาระ อาจเกิดจากเชื้อโรคต่างๆ รวมทั้งแบคทีเรีย ปรสิต และไวรัส โรคบิดก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงน้ำสะอาด สุขอนามัยที่เหมาะสม และสถานพยาบาล การทำความเข้าใจสาเหตุ อาการ การป้องกัน และการรักษาโรคบิดเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการและป้องกันการแพร่กระจายของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

สาเหตุของโรคบิด

 • โรคบิดจากแบคทีเรีย: ชนิดที่พบบ่อยที่สุดเกิดจากแบคทีเรียเช่น Shigella, Campylobacter, Salmonella และ Escherichia coli (E. coli) บางสายพันธุ์ แบคทีเรียเหล่านี้มักจะติดต่อผ่านอาหาร น้ำ หรือสุขอนามัยที่ไม่ดี
 • โรคบิดแบบอะมีบิก: เกิดจากปรสิต Entamoeba histolytica โรคบิดแบบอะมีบิพบได้ทั่วไปในภูมิภาคที่มีสุขอนามัยไม่เพียงพอและคุณภาพน้ำไม่ดี
 • โรคบิดจากเชื้อไวรัส: ไวรัสเช่นโรตาไวรัสและโนโรไวรัสสามารถทำให้เกิดโรคบิดจากเชื้อไวรัส โดยทั่วไปจะแพร่กระจายผ่านการสัมผัสจากคนสู่คนหรืออาหารและน้ำที่ปนเปื้อน

อาการของโรคบิด

 • อุจจาระเป็นน้ำที่มีเลือดและเมือก
 • ปวดท้องและปวด
 • มีไข้และหนาวสั่น
 • คลื่นไส้อาเจียน
 • ภาวะขาดน้ำซึ่งอาจนำไปสู่อาการอ่อนแรง เวียนศีรษะ และปากแห้ง

ในกรณีที่รุนแรง โรคบิดสามารถนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อน เช่น อิเล็กโทรไลต์ไม่สมดุล ไตวาย และถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชากรที่เปราะบาง เช่น เด็กเล็กและผู้สูงอายุ

การป้องกันโรคบิด

 • น้ำและอาหารสะอาด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยโดยการบำบัดน้ำจากแหล่งที่น่าสงสัย หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารดิบหรือปรุงไม่สุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการปนเปื้อน
 • สุขอนามัยของมือ: การล้างมืออย่างสม่ำเสมอและทั่วถึงด้วยสบู่และน้ำก่อนรับประทานอาหารและหลังการใช้ห้องน้ำสามารถลดการแพร่กระจายของเชื้อได้อย่างมาก
 • สุขอนามัยที่เหมาะสม: การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยที่เหมาะสม รวมถึงการกำจัดอุจจาระอย่างปลอดภัย เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการแพร่เชื้อจากโรคบิด
 • การฉีดวัคซีน: ในภูมิภาคที่มีให้บริการ การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรค เช่น โรตาไวรัสสามารถป้องกันโรคบิดจากเชื้อไวรัสได้

การรักษาโรคบิด

 • การให้น้ำ: การจัดการภาวะขาดน้ำเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ไม่รุนแรง อาจจำเป็นต้องใช้สารละลายน้ำในช่องปากหรือของเหลวทางหลอดเลือดดำสำหรับภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรง
 • ยาปฏิชีวนะ: โรคบิดจากแบคทีเรียอาจได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะเพื่อลดระยะเวลาการเจ็บป่วยและลดความรุนแรง อย่างไรก็ตาม การดื้อต่อยาปฏิชีวนะเป็นสิ่งที่น่ากังวล โดยเน้นถึงความจำเป็นในการวินิจฉัยที่ถูกต้องและการรักษาที่ตรงเป้าหมาย
 • ยาต้านปรสิต: โรคบิด Amebic ต้องการยาต้านปรสิตที่เฉพาะเจาะจงเพื่อกำหนดเป้าหมายไปที่ปรสิต Entamoeba histolytica
 • การดูแลแบบประคับประคอง: การพักผ่อนให้เพียงพอและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สามารถช่วยในการฟื้นฟูและเพิ่มการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย

บทสรุป

โรคบิดคือการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารที่อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพที่สำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่อ่อนแอ การป้องกันโรคบิดต้องใช้แนวทางที่ครอบคลุม รวมถึงการเข้าถึงน้ำสะอาด การสุขาภิบาลที่เหมาะสม และการปฏิบัติด้านสุขอนามัยที่ดี การรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงทีเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการการติดเชื้อและป้องกันผลลัพธ์ที่รุนแรง ความพยายามด้านสาธารณสุข ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของชุมชนมีบทบาทสำคัญในการควบคุมโรคบิดและปกป้องสวัสดิภาพของบุคคลและชุมชนทั่วโลก

ติดตามยารักษาโรค : คลังยาและเวชภัณฑ์

ติดตามเทคโนโลยีสุขภาพ : Guruit