โรคบรูเซลโลซิส Brucellosis

โรคบรูเซลโลซิส Brucellosis

โรคบรูเซลโลซิส คือ

โรคบรูเซลโลซิส หรือที่รู้จักกันในชื่อไข้อันดูแลนต์หรือไข้มอลตาเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่เกิดจากแบคทีเรียในสกุลบรูเซลลา การติดเชื้อส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ แต่สามารถแพร่เชื้อสู่มนุษย์ผ่านการสัมผัสโดยตรงหรือโดยอ้อมกับสัตว์ที่ติดเชื้อหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์เหล่านั้น โรคบรูเซลโลซิสเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่มีการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างมนุษย์กับปศุสัตว์ การทำความเข้าใจสาเหตุ อาการ การป้องกัน และการรักษาโรคบรูเซลโลซิสเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่กระจายและปกป้องสุขภาพทั้งของมนุษย์และสัตว์

สาเหตุของโรคบรูเซลโลซิส

โรคบรูเซลโลซิสเกิดจากเชื้อแบคทีเรียบรูเซลลาหลายสายพันธุ์ ได้แก่ B. melitensis (แพะและแกะ), B. abortus (โค), B. suis (สุกร) และ B. canis (สุนัข) แบคทีเรียสามารถพบได้ในเนื้อเยื่อสืบพันธุ์ นม และของเหลวในร่างกายของสัตว์ที่ติดเชื้อ การติดเชื้อในมนุษย์มักเกิดขึ้นผ่าน

 • การบริโภคผลิตภัณฑ์นมดิบหรือไม่ผ่านการฆ่าเชื้อที่ปนเปื้อน เช่น นมและชีส
 • การสัมผัสโดยตรงกับสัตว์ที่ติดเชื้อ เนื้อเยื่อ หรือวัสดุสำหรับให้กำเนิดสัตว์
 • การสูดดมละอองที่ปนเปื้อนในห้องปฏิบัติการหรือโรงฆ่าสัตว์

อาการของโรคบรูเซลโลซิส

โรคบรูเซลโลซิสสามารถแสดงอาการได้หลายอย่าง และความรุนแรงอาจแตกต่างกันไปตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุนแรง

 • ไข้กลับเป็นซ้ำพร้อมกับมีเหงื่อออกและหนาวสั่นเป็นระยะ (ไข้เกิน)
 • ปวดกล้ามเนื้อและข้อ โดยเฉพาะหลังส่วนล่าง
 • ความเหนื่อยล้าและความอ่อนแอ
 • เบื่ออาหารและน้ำหนักลด
 • ปวดหัวและซึมเศร้า
 • ในบางกรณี โรคบรูเซลโลซิสสามารถนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังที่ส่งผลต่อหัวใจ กระดูก ตับ และระบบประสาทส่วนกลาง

 

 

การป้องกันโรคบรูเซลโลซิส

การป้องกันโรคแท้งติดต่อเกี่ยวข้องกับมาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงของมนุษย์ต่อสัตว์ที่ติดเชื้อและผลิตภัณฑ์ของมัน

 • การพาสเจอร์ไรส์: การบริโภคผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์เพียงอย่างเดียวสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคแท้งติดต่อจากนมหรือชีสที่ปนเปื้อน
 • การจัดการอาหารที่เหมาะสม: การดูแลให้เนื้อและผลิตภัณฑ์จากสัตว์สุกทั่วถึงสามารถลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายได้
 • สุขอนามัย: การปฏิบัติตามสุขอนามัยของมือที่ดีหลังจากจับต้องสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์เหล่านั้น และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ที่อาจติดเชื้อสามารถลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อได้
 • การฉีดวัคซีน: การฉีดวัคซีนป้องกันโรคแท้งติดต่อในปศุสัตว์สามารถช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคจากสัตว์สู่คน

การรักษาโรคบรูเซลโลซิส

โรคบรูเซลโลซิสสามารถรักษาได้โดยใช้ยาปฏิชีวนะร่วมกัน ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้เป็นเวลาหลายสัปดาห์ ยาปฏิชีวนะที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ doxycycline และ rifampin หรือการรวมกันของ doxycycline และ gentamicin จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการรักษาอย่างครบถ้วนเพื่อให้แน่ใจว่าแบคทีเรียถูกกำจัดออกจากร่างกายอย่างสมบูรณ์และป้องกันการกลับเป็นซ้ำ

บทสรุป

โรคบรูเซลโลซิสเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่สำคัญต่อทั้งมนุษย์และสัตว์ การป้องกันโรคบรูเซลโลซิสต้องใช้แนวทางหลายแง่มุม รวมถึงแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของอาหารที่เหมาะสม การฉีดวัคซีนในปศุสัตว์ และการปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัย การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้นและการรักษาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการกับการติดเชื้อและป้องกันภาวะแทรกซ้อนเรื้อรัง ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ และชุมชนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมโรคแท้งติดต่อและปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสัตว์

 

 

 

 

 

 

ติดตามยารักษาโรค : คลังยาและเวชภัณฑ์

ติดตามเทคโนโลยีสุขภาพ : Guruit