โรคตาบอดกลางคืน Nyctalopia

โรคตาบอดกลางคืน Nyctalopia

อาการตาบอดกลางคืน คืออะไร

ลองจินตนาการถึงความยากลำบากในการมองเห็นได้อย่างชัดเจนในสภาพแสงน้อยหรือในตอนกลางคืน ซึ่งพวกเราส่วนใหญ่มองข้ามการมองเห็นของเราไป ประสบการณ์นี้เป็นความจริงสำหรับบุคคลที่มีภาวะสายตาสั้น (nyctalopia) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าโรคตาบอดกลางคืน Nyctalopia เป็นภาวะที่สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถในการนำทางในสภาพแวดล้อมที่มีแสงสลัว ส่งผลต่อกิจกรรมประจำวันและคุณภาพชีวิต ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกถึงสาเหตุ อาการ การป้องกัน และการรักษาภาวะ nyctalopia

สาเหตุของโรคตาบอดกลางคืน

 • การขาดวิตามินเอ: วิตามินเอจำเป็นต่อการรักษาการมองเห็นที่ดี โดยเฉพาะในสภาพแสงน้อย การขาดสารอาหารที่สำคัญนี้อาจทำให้ตาบอดกลางคืนได้
 • Retinitis Pigmentosa: ความผิดปกติที่สืบทอดมานี้ส่งผลต่อเซลล์ในเรตินาที่รับผิดชอบการมองเห็นในที่แสงน้อย มักนำไปสู่การตาบอดตอนกลางคืนและการมองเห็นในอุโมงค์
 • ต้อกระจก: การทำให้เลนส์ตาขุ่นมัวสามารถลดปริมาณแสงที่มาถึงเรตินา ทำให้มองเห็นได้ยากในแสงสลัว
 • โรคต้อหิน: ความดันที่เพิ่มขึ้นภายในดวงตาสามารถทำลายเส้นประสาทตา ส่งผลต่อการมองเห็นส่วนปลายและตอนกลางคืน
 • โรคเบาหวาน: โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้อาจนำไปสู่ภาวะเบาหวานขึ้นตา ซึ่งอาจทำให้ตาบอดกลางคืนได้
โรคตาบอดกลางคืน Nyctalopia

อาการของโรคตาบอดกลางคืน

 • การปรับความมืดช้า: การปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของแสงทำได้ยาก เช่น การย้ายจากบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอไปยังบริเวณที่มืด
 • Halos and Glare: เพิ่มความไวต่อแสงจ้าและรัศมีรอบ ๆ แสงไฟ โดยเฉพาะในเวลากลางคืน
 • การมองเห็นรอบข้างลดลง: มองเห็นวัตถุได้ยากในการมองเห็นรอบข้าง ซึ่งอาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวและการรับรู้เชิงพื้นที่
โรคตาบอดกลางคืน Nyctalopia

การป้องกันโรคตาบอดกลางคืน

แม้ว่าสาเหตุของโรคประสาทอ่อนบางชนิดอยู่นอกเหนือการควบคุม แต่ก็มีมาตรการที่สามารถช่วยป้องกันหรือจัดการกับภาวะนี้ได้

 • โภชนาการ: การบริโภคอาหารที่อุดมด้วยวิตามินเอและสารอาหารที่จำเป็นอื่นๆ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาการมองเห็นที่ดี
 • การตรวจตาเป็นประจำ: การตรวจสุขภาพตาเป็นประจำสามารถช่วยตรวจหาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
 • การจัดการสภาวะแวดล้อม: การจัดการโรคเบาหวานและภาวะสุขภาพอื่นๆ อย่างเหมาะสมสามารถช่วยลดความเสี่ยงของภาวะประสาทอ่อนได้
โรคตาบอดกลางคืน Nyctalopia

การรักษาโรคตาบอดกลางคืน

การรักษา nyctalopia ขึ้นอยู่กับสาเหตุ

 • การเสริมวิตามินเอ: หากอาการตาแดงเกิดจากการขาดวิตามินเอ อาจแนะนำให้ใช้อาหารเสริม
 • เลนส์แก้ไข: แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์สามารถช่วยปรับปรุงการมองเห็นและลดแสงสะท้อน
 • การผ่าตัด: ในกรณีของต้อกระจกหรือปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างอื่นๆ อาจจำเป็นต้องมีการผ่าตัด
 • การจัดการเงื่อนไขพื้นฐาน: การรักษาเงื่อนไขเช่นเบาหวานหรือต้อหินสามารถช่วยจัดการ nyctalopia

บทสรุป

Nyctalopia หรืออาการตาบอดกลางคืนอาจส่งผลต่อความสามารถในการมองเห็นของบุคคลในสภาวะที่มีแสงน้อยได้อย่างมาก การตรวจพบแต่เนิ่นๆ โภชนาการที่เหมาะสม และการดูแลดวงตาอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันและจัดการกับภาวะนี้ ด้วยการระบุสาเหตุที่แท้จริงและแสวงหาการรักษาที่เหมาะสม บุคคลสามารถทำงานเพื่อปรับปรุงการมองเห็นในตอนกลางคืนและรักษาสุขภาพตาโดยรวม ทำให้พวกเขาสามารถท่องโลกด้วยความมั่นใจมากขึ้น แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย

โรคตาบอดกลางคืน Nyctalopia

ติดตามยารักษาโรค : คลังยาและเวชภัณฑ์

ติดตามเทคโนโลยีสุขภาพ : Guruit