โรคตาขี้เกียจ Amblyopia

โรคตาขี้เกียจ Amblyopia

โรคตาขี้เกียจ คืออะไร

ตามัว หรือที่มักเรียกกันว่า โรคตาขี้เกียจ คือ โรคเกี่ยวกับการมองเห็นที่ส่งผลต่อพัฒนาการของการมองเห็นปกติในช่วงปฐมวัย เกิดขึ้นเมื่อตาข้างใดข้างหนึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตามปกติ ทำให้ความสามารถในการมองเห็นลดลงและอาจสูญเสียการมองเห็นในดวงตาข้างนั้น การทำความเข้าใจสาเหตุ การรับรู้ถึงอาการ การสำรวจมาตรการป้องกัน และการพิจารณาตัวเลือกการรักษาเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการและจัดการกับอาการตามัวเพื่อให้แน่ใจว่ามีสุขภาพการมองเห็นที่ดีที่สุด

สาเหตุของโรคตาขี้เกียจ

 • ตาเหล่: การที่ตาข้างใดข้างหนึ่งหันเข้า ออก ขึ้น หรือลง ขัดขวางการพัฒนาการมองเห็นด้วยสองตาตามปกติ
 • ข้อผิดพลาดในการหักเหของแสง: ข้อผิดพลาดของการหักเหของแสงที่ไม่เท่ากัน (สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง) ระหว่างดวงตาทั้งสองข้างสามารถนำไปสู่ภาวะสายตายาวในดวงตาได้โดยมีข้อผิดพลาดที่รุนแรงกว่า
 • การกีดกัน: ภาวะต่างๆ เช่น ต้อกระจกแต่กำเนิดหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในตาข้างเดียวในช่วงวัยเด็กอาจส่งผลให้เกิดภาวะตามัว
โรคตาขี้เกียจ Amblyopia

อาการของโรคตาขี้เกียจ

 • การมองเห็นพร่ามัวหรือลดลง: การมองเห็นลดลงในตาข้างหนึ่งเมื่อเทียบกับอีกข้างหนึ่ง
 • หรี่ตาหรือปิดตาข้างหนึ่ง: เด็กอาจหรี่ตาหรือปิดตาข้างหนึ่งเพื่อให้มองเห็นได้ดีขึ้น
 • การรับรู้เชิงลึกไม่ดี: ตัดสินระยะทางและความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ได้ยาก
 • การเอียงศีรษะ: การเอียงศีรษะไปด้านใดด้านหนึ่งเพื่อให้ดวงตาอยู่ในแนวเดียวกันและลดการมองเห็นภาพซ้อน
โรคตาขี้เกียจ Amblyopia

การป้องกันโรคตาขี้เกียจ

 • การตรวจสายตาเป็นประจำ: เด็กควรได้รับการตรวจตาอย่างครอบคลุมตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อตรวจหาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นที่อาจเกิดขึ้น
 • การรักษาภาวะที่แฝงอยู่: การรักษาสภาพอย่างทันท่วงที เช่น ตาเหล่หรือภาวะสายตาผิดปกติสามารถป้องกันไม่ให้เกิดภาวะตามัวได้
 • การปิดตา: ในกรณีของอาการตามัวเล็กน้อย การสวมผ้าปิดตาเหนือตาที่แข็งกว่าสามารถกระตุ้นให้ตาที่อ่อนแอพัฒนาการมองเห็นได้ดีขึ้น
โรคตาขี้เกียจ Amblyopia

การรักษาโรคตาขี้เกียจ

 • การปิดตา: การปิดตาข้างที่แข็งกว่าด้วยผ้าปิดตาตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละวันเป็นการบังคับตาข้างที่อ่อนแอให้ทำงานหนักขึ้น ส่งเสริมพัฒนาการด้านการมองเห็น
 • แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์: การแก้ไขการหักเหของแสงในดวงตาทั้งสองข้างสามารถช่วยปรับปรุงการมองเห็นได้
 • การบำบัดด้วยการมองเห็น: การออกกำลังกายและกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการช่วยเพิ่มทักษะการมองเห็นและการประสานงานระหว่างดวงตาทั้งสองข้าง
 • Atropine Drops: ยาหยอดเหล่านี้ทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจนในตาข้างที่แข็งกว่า กระตุ้นตาข้างที่อ่อนแอให้ดีขึ้น

 

บทสรุป

ตามัวหรือ “ตาขี้เกียจ” เป็นโรคเกี่ยวกับการมองเห็นที่อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพการมองเห็นของบุคคลหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษา การตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ การตรวจสายตาเป็นประจำ และการแทรกแซงที่ทันท่วงทีมีความสำคัญในการป้องกันการพัฒนาของภาวะตามัวและปรับการมองเห็นให้เหมาะสม ด้วยความก้าวหน้าในการดูแลออปโตเมตริกและแผนการรักษาที่ปรับให้เหมาะสม บุคคลที่มีภาวะตามัวสามารถทำงานเพื่อพัฒนาการมองเห็นและคุณภาพชีวิตของตนเองได้ เช่นเดียวกับสภาวะสุขภาพหลายๆ อย่าง การตระหนักรู้ การให้ความรู้ และการดูแลเชิงรุกมีบทบาทสำคัญในการรับประกันผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะตามัว

โรคตาขี้เกียจ Amblyopia

ติดตามยารักษาโรค : คลังยาและเวชภัณฑ์

ติดตามเทคโนโลยีสุขภาพ : Guruit