เหงื่อออกมากผิดปกติ Hyperhidrosis

เหงื่อออกมากผิดปกติ Hyperhidrosis

เหงื่อออกมาก เป็นภาวะทางการแพทย์ที่มีลักษณะเหงื่อออกมากเกินไปจนเกินปกติหรือจำเป็นต่อร่างกาย เหงื่อออกอาจเกิดขึ้นเฉพาะส่วนของร่างกาย เช่น มือ เท้า รักแร้ หรือใบหน้า และอาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคนอย่างมาก

สาเหตุของภาวะเหงื่อออกมาก

สาเหตุที่แท้จริงของภาวะเหงื่อออกมากยังไม่เป็นที่เข้าใจแน่ชัด แต่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับระบบประสาทซิมพาเทติกที่ทำงานมากเกินไปซึ่งควบคุมการผลิตเหงื่อ ตัวกระตุ้นทั่วไปสำหรับภาวะเหงื่อออกมาก ได้แก่ :

 • พันธุศาสตร์: ภาวะเหงื่อออกมากมักเกิดขึ้นในครอบครัวซึ่งบ่งบอกถึงความบกพร่องทางพันธุกรรม
 • สภาวะทางการแพทย์: สภาวะทางการแพทย์บางอย่าง เช่น ปัญหาต่อมไทรอยด์ เบาหวาน และวัยหมดระดู อาจทำให้เหงื่อออกมากเกินไป
 • ยา: ยาบางชนิด เช่น ยากล่อมประสาทและยาลดความดันโลหิต อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้
 • ความเครียดและความวิตกกังวล: ความเครียดทางอารมณ์และความวิตกกังวลสามารถกระตุ้นให้เหงื่อออกในบางคน
เหงื่อออกมากผิดปกติ Hyperhidrosis

อาการของภาวะเหงื่อออกมาก

อาการเบื้องต้นของภาวะเหงื่อออกมากคือเหงื่อออกมาก ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้แม้ร่างกายไม่ได้ร้อนเกินไปหรือไม่ได้ออกกำลังกาย อาการอื่นๆ

 • ระคายเคืองต่อผิวหนัง: เหงื่อออกมากเกินไปอาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง เช่น ผื่นหรือการติดเชื้อ
 • ความลำบากใจทางสังคม: ภาวะเหงื่อออกมากอาจทำให้เกิดความอับอายและความวิตกกังวลทางสังคมในบางคน
 • คุณภาพชีวิตที่ลดลง: ภาวะเหงื่อออกมากอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล ทำให้คุณภาพชีวิตลดลง
เหงื่อออกมากผิดปกติ Hyperhidrosis

การวินิจฉัยภาวะเหงื่อออกมาก

หากสงสัยว่าเป็นโรคเหงื่อออกมาก แพทย์จะทำการตรวจร่างกายและซักประวัติทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังอาจทำการทดสอบ เช่น การทดสอบเหงื่อ เพื่อยืนยันการวินิจฉัย

การรักษาภาวะเหงื่อออกมาก

มีตัวเลือกการรักษาหลายอย่างสำหรับภาวะเหงื่อออกมาก ได้แก่:

 • ยาระงับเหงื่อ: ยาระงับเหงื่อที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์หรือใบสั่งยาสามารถช่วยลดเหงื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ยา: ยาบางชนิด เช่น anticholinergics สามารถลดเหงื่อได้
 • การฉีดโบท็อกซ์: การฉีดโบท็อกซ์สามารถปิดกั้นสัญญาณประสาทที่กระตุ้นให้เหงื่อออก
 • การผ่าตัด: ในกรณีที่รุนแรง อาจแนะนำให้ทำการผ่าตัดเอาหรือทำลายต่อมเหงื่อ
เหงื่อออกมากผิดปกติ Hyperhidrosis

การป้องกันภาวะเหงื่อออกมาก

มีหลายขั้นตอนที่สามารถดำเนินการเพื่อป้องกันภาวะเหงื่อออกมาก ได้แก่

 • การรักษาสุขอนามัยที่ดี: การอาบน้ำเป็นประจำและสวมเสื้อผ้าที่สะอาดสามารถช่วยป้องกันการระคายเคืองผิวหนังและการติดเชื้อได้
 • การสวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้: การสวมเสื้อผ้าที่หลวมและระบายอากาศได้ดีสามารถช่วยลดเหงื่อออกได้
 • การจัดการความเครียดและความวิตกกังวล: การจัดการความเครียดและความวิตกกังวลด้วยเทคนิคการผ่อนคลาย เช่น การทำสมาธิหรือโยคะ สามารถช่วยลดเหงื่อได้

 

ภาวะเหงื่อออกมากเป็นภาวะทางการแพทย์ที่สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคน แม้ว่าสาเหตุที่แท้จริงยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ แต่ก็มีทางเลือกในการรักษาหลายวิธีเพื่อลดการขับเหงื่อและปรับปรุงคุณภาพชีวิต สิ่งสำคัญคือต้องไปพบแพทย์หากสงสัยว่าเป็นโรคเหงื่อออกมาก เนื่องจากการวินิจฉัยและการรักษาแต่เนิ่นๆ สามารถช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้

เหงื่อออกมากผิดปกติ Hyperhidrosis

ติดตามยารักษาโรค : คลังยาและเวชภัณฑ์

ติดตามเทคโนโลยีสุขภาพ : https://www.aad.org/public/diseases/a-z/hyperhidrosis-treatmentGuruit