เบาหวานขึ้นตา Diabetic Retinopathy

เบาหวานขึ้นตา Diabetic Retinopathy

เบาหวานขึ้นตา คืออะไร

ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาเป็นภาวะทางดวงตาที่ร้ายแรงซึ่งส่งผลต่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน เกิดขึ้นเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงทำลายหลอดเลือดในเรตินา ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่ไวต่อแสงที่อยู่ด้านหลังดวงตา หากไม่ได้รับการรักษา ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาอาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้ ในบทความนี้ เราจะมาดูสาเหตุ อาการ วิธีป้องกัน และทางเลือกในการรักษาโรคจอประสาทตาจากเบาหวาน

สาเหตุของเบาหวานขึ้นตา

สาเหตุหลักของภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาคือโรคเบาหวานที่ยืดเยื้อและควบคุมได้ไม่ดี ซึ่งอาจนำไปสู่

 • ความเสียหายต่อหลอดเลือด: ระดับน้ำตาลในเลือดสูงอาจทำให้หลอดเลือดเล็ก ๆ ที่หล่อเลี้ยงเรตินาเสียหายได้
 • การเจริญเติบโตของหลอดเลือดผิดปกติ: ในบางกรณี จอประสาทตาตอบสนองต่อความเสียหายโดยการสร้างหลอดเลือดใหม่ที่เปราะบาง ซึ่งอาจรั่วไหลและทำให้การมองเห็นแย่ลงไปอีก
เบาหวานขึ้นตา Diabetic Retinopathy

อาการของเบาหวานขึ้นตา

ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตามักมีอาการดังต่อไปนี้

 • การมองเห็นไม่ชัดหรือบิดเบี้ยว: การมองเห็นอาจเบลอและเส้นตรงอาจปรากฏเป็นคลื่น
 • Floaters: จุดด่างดำหรือ “floaters” อาจปรากฏขึ้นในบริเวณการมองเห็น
 • ความยากในการมองเห็นในเวลากลางคืน: การมองเห็นตอนกลางคืนสามารถลดลงได้
 • การสูญเสียการมองเห็นอย่างกะทันหัน: ในระยะขั้นสูง การสูญเสียการมองเห็นอย่างกะทันหันอาจเกิดขึ้นได้
เบาหวานขึ้นตา Diabetic Retinopathy

การป้องกันเบาหวานขึ้นตา

แม้ว่าภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาอาจไม่สามารถป้องกันได้เสมอไป แต่ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถใช้มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงได้

 • จัดการระดับน้ำตาลในเลือด: รักษาการควบคุมน้ำตาลในเลือดให้ดีผ่านการรับประทานอาหาร ยา และการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
 • การควบคุมความดันโลหิต: ความดันโลหิตสูงอาจทำให้ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตารุนแรงขึ้นได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดการ
 • การตรวจตาเป็นประจำ: นัดตรวจสายตาอย่างครอบคลุมกับผู้เชี่ยวชาญด้านตาอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อตรวจหาสัญญาณเริ่มแรกของภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
เบาหวานขึ้นตา Diabetic Retinopathy

การรักษาเบาหวานขึ้นตา

การรักษาภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาขึ้นอยู่กับระยะ

 • ระยะเริ่มแรก: ในระยะแรกไม่จำเป็นต้องทำการรักษา การควบคุมโรคเบาหวานอย่างเข้มงวดและการเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ
 • ระยะขั้นสูง: กรณีขั้นสูงอาจต้องได้รับการรักษา เช่น:
 • การบำบัดด้วยเลเซอร์: การรักษาด้วยเลเซอร์สามารถปิดหลอดเลือดที่รั่วหรือหดตัวผิดปกติได้
 • การฉีดยา: ยาที่ฉีดเข้าตาสามารถช่วยลดอาการบวมและป้องกันการเติบโตของหลอดเลือดผิดปกติได้
 • Vitrectomy: ในกรณีที่รุนแรง อาจจำเป็นต้องทำการผ่าตัดที่เรียกว่า vitrectomy เพื่อเอาเลือดหรือเนื้อเยื่อแผลเป็นออกจากตา

บทสรุป

ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อาจคุกคามการมองเห็นของโรคเบาหวาน การวินิจฉัยและการจัดการอย่างทันท่วงทีถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาการมองเห็นและป้องกันการสูญเสียการมองเห็น ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรให้ความสำคัญกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ติดตามความดันโลหิต และตรวจสุขภาพตาเป็นประจำเพื่อตรวจหาและจัดการกับภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา หากคุณพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการมองเห็นของคุณ ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลดวงตาโดยทันทีเพื่อรับการประเมินและการรักษาที่เหมาะสม

เบาหวานขึ้นตา Diabetic Retinopathy

ติดตามยารักษาโรค : คลังยาและเวชภัณฑ์

ติดตามเทคโนโลยีสุขภาพ : Guruit