เนื้องอกต่อมไทรอยด์ Thyroid nodules

เนื้องอกต่อมไทรอยด์ Thyroid nodules

เนื้องอกต่อมไทรอยด์ คือ การเจริญเติบโตหรือก้อนที่พบบ่อยซึ่งก่อตัวภายในต่อมไทรอยด์ ซึ่งเป็นอวัยวะรูปผีเสื้อที่บริเวณคอ แม้ว่าก้อนไทรอยด์ส่วนใหญ่จะไม่เป็นอันตราย (ไม่เป็นมะเร็ง) แต่การทำความเข้าใจสาเหตุ ตระหนักถึงอาการที่อาจเกิดขึ้น และการรู้มาตรการป้องกันและทางเลือกในการรักษาถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพของต่อมไทรอยด์ ในบทความนี้ เราจะมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับก้อนไทรอยด์

สาเหตุของเนื้องอกต่อมไทรอยด์

สาเหตุที่แน่ชัดของก้อนไทรอยด์มักไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่มีหลายปัจจัยที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาได้

 • ภาวะขาดสารไอโอดีน: ในภูมิภาคที่มีปริมาณไอโอดีนในอาหารต่ำ ต่อมไทรอยด์อาจเกิดก้อนเนื้อขึ้นในขณะที่พยายามชดเชยการขาดสารไอโอดีน
 • ต่อมไทรอยด์อักเสบ: การอักเสบของต่อมไทรอยด์หรือที่เรียกว่าไทรอยด์อักเสบสามารถทำให้เกิดก้อนเนื้อได้ การอักเสบนี้อาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงการติดเชื้อไวรัสและโรคภูมิต้านตนเอง
 • ปัจจัยทางพันธุกรรม: ประวัติครอบครัวเป็นก้อนไทรอยด์หรือมะเร็งต่อมไทรอยด์สามารถเพิ่มความเสี่ยงของแต่ละบุคคลได้
 • การได้รับรังสี: การได้รับรังสีโดยเฉพาะในวัยเด็ก อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดก้อนต่อมไทรอยด์และมะเร็งต่อมไทรอยด์
 • การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน: ความไม่สมดุลของฮอร์โมน เช่น ความผันผวนของระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์ (TSH) อาจส่งผลต่อการพัฒนาก้อนเนื้อได้
เนื้องอกต่อมไทรอยด์ Thyroid nodules

อาการของเนื้องอกต่อมไทรอยด์

ก้อนไทรอยด์ส่วนใหญ่ไม่ก่อให้เกิดอาการที่เห็นได้ชัดเจน และมักพบโดยบังเอิญระหว่างการตรวจร่างกายหรือการศึกษาด้วยภาพ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ก้อนไทรอยด์อาจทำให้เกิด

 • การขยายตัวของต่อมไทรอยด์ (คอพอก): ก้อนขนาดใหญ่หรือหลายก้อนอาจทำให้ต่อมไทรอยด์ขยายใหญ่ขึ้น ทำให้เกิดอาการบวมที่คออย่างเห็นได้ชัด
 • ความเจ็บปวดหรือไม่สบาย: ผู้ที่มีก้อนไทรอยด์บางคนอาจมีอาการปวดหรือไม่สบายที่คอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากก้อนนั้นกดทับโครงสร้างบริเวณใกล้เคียง
 • การกลืนหรือหายใจลำบาก: ในบางกรณี ก้อนที่มีขนาดใหญ่มากอาจรบกวนการกลืนหรือการหายใจได้
 • การเปลี่ยนแปลงของเสียง: ก้อนที่ส่งผลต่อสายเสียงอาจทำให้เสียงเปลี่ยนแปลงหรือเสียงแหบ
เนื้องอกต่อมไทรอยด์ Thyroid nodules

การป้องกันเนื้องอกต่อมไทรอยด์

การป้องกันก้อนของต่อมไทรอยด์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการรักษาสุขภาพของต่อมไทรอยด์โดยรวมและลดปัจจัยเสี่ยง

 • ปริมาณไอโอดีน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารของคุณมีไอโอดีนในปริมาณที่เพียงพอ เนื่องจากการขาดสารไอโอดีนอาจทำให้เกิดปัญหากับต่อมไทรอยด์ได้ อย่างไรก็ตาม ปริมาณไอโอดีนที่มากเกินไปอาจเป็นปัญหาได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างสมดุล
 • การได้รับรังสี: ลดการสัมผัสรังสีที่ไม่จำเป็นให้เหลือน้อยที่สุด โดยเฉพาะในระหว่างหัตถการทางการแพทย์ และปกป้องบริเวณคอระหว่างการฉายรังสี
 • สุขภาพต่อมไทรอยด์: หากคุณมีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับปัญหาต่อมไทรอยด์หรือมีความเสี่ยง การตรวจสุขภาพเป็นประจำและการทดสอบการทำงานของต่อมไทรอยด์สามารถช่วยตรวจพบก้อนหรือความผิดปกติได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
เนื้องอกต่อมไทรอยด์ Thyroid nodules

การรักษาเนื้องอกต่อมไทรอยด์

การจัดการต่อมไทรอยด์ขึ้นอยู่กับขนาด ลักษณะ และสาเหตุของอาการ ตัวเลือกการรักษาอาจรวมถึง

 • การรอคอยอย่างเฝ้าระวัง: ก้อนเนื้อขนาดเล็กที่ไม่มีอาการอาจได้รับการตรวจสอบโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงทันที
 • การเปลี่ยนฮอร์โมนไทรอยด์: ในบางกรณี การบำบัดทดแทนฮอร์โมนไทรอยด์สามารถช่วยลดขนาดก้อนเนื้อและป้องกันไม่ให้ก้อนก้อนใหม่เกิดขึ้นได้
 • การตรวจชิ้นเนื้อแบบ Fine-Needle Aspiration (FNA): หากก้อนเนื้อสงสัยว่าเป็นมะเร็ง การตรวจชิ้นเนื้อสามารถระบุได้ว่าเป็นมะเร็งหรือไม่
 • การผ่าตัด: ก้อนขนาดใหญ่ ก้อนที่ทำให้เกิดอาการ หรือการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งอาจต้องได้รับการผ่าตัดเอาต่อมไทรอยด์บางส่วนหรือทั้งหมดออก
 • การบำบัดด้วยกัมมันตภาพรังสีไอโอดีน (RAI): การบำบัดด้วย RAI ใช้เพื่อรักษาภาวะไทรอยด์บางอย่างรวมถึงก้อนเนื้อ
 • การผ่าตัดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RFA): ขั้นตอนการบุกรุกน้อยที่สุดนี้ใช้ความร้อนเพื่อทำให้ก้อนเนื้อหดตัว

 

บทสรุป

ก้อนของต่อมไทรอยด์เป็นเรื่องปกติและมักไม่เป็นอันตราย แต่จำเป็นต้องได้รับการประเมินเพื่อขจัดมะเร็งและเพื่อแก้ไขอาการหรือข้อกังวลใดๆ การตรวจสุขภาพเป็นประจำ การรับประทานอาหารที่สมดุล และการเลือกวิถีชีวิตที่ลดปัจจัยเสี่ยงสามารถส่งผลต่อสุขภาพของต่อมไทรอยด์โดยรวมได้ หากคุณสงสัยว่าคุณมีก้อนเนื้อที่ต่อมไทรอยด์หรือกำลังมีอาการที่เกี่ยวข้อง ให้ปรึกษาผู้ให้บริการด้านสุขภาพเพื่อรับการวินิจฉัยและคำแนะนำในการรักษาหรือแผนการจัดการที่เหมาะสมที่สุด

เนื้องอกต่อมไทรอยด์ Thyroid nodules

ติดตามยารักษาโรค : คลังยาและเวชภัณฑ์

ติดตามเทคโนโลยีสุขภาพ : Guruit