อหิวาตกโรค Cholera

อหิวาตกโรค Cholera

อหิวาตกโรค คืออะไร

อหิวาตกโรค คือ การติดเชื้อแบคทีเรียที่รุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งทำให้เกิดอาการท้องร่วงเป็นน้ำเฉียบพลัน มันเกิดจากแบคทีเรีย Vibrio cholerae และส่วนใหญ่ติดต่อผ่านทางน้ำและอาหารที่ปนเปื้อน อหิวาตกโรคเป็นสาเหตุของการระบาดหลายครั้งตลอดประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่มีสุขอนามัยไม่ดีและการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดอย่างจำกัด การทำความเข้าใจสาเหตุ อาการ การป้องกัน และการรักษาอหิวาตกโรคมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการโรคและป้องกันการแพร่กระจายของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

สาเหตุของอหิวาตกโรค

อหิวาตกโรคเกิดจากแบคทีเรีย Vibrio cholerae ซึ่งสร้างสารพิษที่มีผลต่อลำไส้ แบคทีเรียมักพบในแหล่งน้ำที่มีการปนเปื้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีการปฏิบัติด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยที่ไม่เพียงพอ การกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ V. cholerae ทำให้เกิดการติดเชื้อ และแบคทีเรียจะเติบโตในลำไส้ของมนุษย์ ทำให้เกิดลักษณะเฉพาะของอาการของอหิวาตกโรค

อาการของอหิวาตกโรค

 • ท้องร่วงเฉียบพลันเป็นน้ำ: อาการที่เด่นชัดของอหิวาตกโรคคือท้องเสียจำนวนมาก ไม่เจ็บปวด และเป็นน้ำ มักอธิบายว่าเป็นอุจจาระ “น้ำข้าว” เนื่องจากลักษณะที่ปรากฏ
 • ภาวะขาดน้ำ: อหิวาตกโรคอาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำอย่างรวดเร็วและรุนแรงเนื่องจากการสูญเสียของเหลวมากเกินไปจากอาการท้องร่วง ภาวะขาดน้ำอาจทำให้ร่างกายอ่อนแอ ปากแห้ง ตาพร่ามัว และปัสสาวะออกน้อยลง
 • ตะคริวของกล้ามเนื้อ: ความไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลต์อย่างรุนแรงอาจทำให้กล้ามเนื้อเป็นตะคริวและอ่อนแรงได้
 • อัตราการเต้นของหัวใจอย่างรวดเร็ว: การขาดน้ำอาจทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นและความดันโลหิตต่ำ

ในกรณีที่รุนแรง อหิวาตกโรคสามารถลุกลามอย่างรวดเร็วและนำไปสู่การช็อก อวัยวะล้มเหลว และเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษา

การป้องกันอหิวาตกโรค

 • น้ำสะอาด: การเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของอหิวาตกโรค แหล่งน้ำควรได้รับการบำบัดอย่างเหมาะสม และควรหลีกเลี่ยงการบริโภคน้ำที่ไม่ผ่านการบำบัดหรือปนเปื้อน
 • สุขอนามัย: การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยและการส่งเสริมการกำจัดของเสียที่เหมาะสมสามารถช่วยป้องกันการปนเปื้อนของแหล่งน้ำด้วยเชื้อ cholerae
 • สุขอนามัย: การฝึกสุขอนามัยของมือที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากใช้ห้องน้ำและก่อนจับต้องอาหาร สามารถลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้ออหิวาตกโรคได้
 • ความปลอดภัยของอาหาร: หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารดิบหรืออาหารปรุงไม่สุก และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจัดการและเตรียมอาหารที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
 • การฉีดวัคซีนอหิวาตกโรค: ในภูมิภาคที่อหิวาตกโรคระบาดเฉพาะถิ่นหรือในช่วงที่มีการระบาด การฉีดวัคซีนอหิวาตกโรคสามารถให้การป้องกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประชากรที่มีความเสี่ยงสูง

การรักษาอหิวาตกโรค

การรักษาอหิวาตกโรคมุ่งเน้นไปที่การคืนน้ำและการคืนสมดุลของอิเล็กโทรไลต์ การให้น้ำอย่างรวดเร็วและรุนแรงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกรณีที่รุนแรง

 • สารละลายคืนน้ำในช่องปาก (ORS): สำหรับกรณีเล็กน้อยถึงปานกลาง การให้น้ำในช่องปากด้วยสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่สมดุลจะช่วยป้องกันภาวะขาดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ของเหลวทางหลอดเลือดดำ: ในกรณีที่รุนแรงหรือเมื่อไม่สามารถให้น้ำทางปากได้ ของเหลวทางหลอดเลือดดำอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนของเหลวและอิเล็กโทรไลต์ที่สูญเสียไปอย่างรวดเร็ว
 • ยาปฏิชีวนะ: ในบางกรณี อาจมีการสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะเพื่อลดระยะเวลาและความรุนแรงของอาการ แต่การให้น้ำคืนยังคงเป็นแนวทางหลักในการรักษา

บทสรุป

อหิวาตกโรคเป็นโรคติดต่อทางน้ำร้ายแรงที่เป็นภัยคุกคามสำคัญต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีสุขอนามัยไม่ดีและการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดมีจำกัด การป้องกันการแพร่กระจายของอหิวาตกโรคจำเป็นต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำและสุขอนามัย การปฏิบัติด้านสุขอนามัย และการเข้าถึงการรักษาพยาบาล การวินิจฉัยที่รวดเร็วและการให้น้ำในปริมาณที่มากเกินไปเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการอหิวาตกโรคและลดอัตราการเสียชีวิต ความพยายามทั่วโลกในการแก้ไขต้นตอของการระบาดของอหิวาตกโรค ควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้วัคซีนและการริเริ่มด้านสาธารณสุข มีความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมการแพร่กระจายของโรคอันตรายนี้และปกป้องความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนทั่วโลก

ติดตามยารักษาโรค : คลังยาและเวชภัณฑ์

ติดตามเทคโนโลยีสุขภาพ : Guruit