สายตามัว Blurry Vision

สายตามัว Blurry Vision

การมองเห็นไม่ชัดหรือมักเรียกว่าการมองเห็นไม่ชัดเป็นอาการทางการมองเห็นที่พบบ่อยซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือการมองเห็นไม่คมชัดหรือไม่มีสมาธิ อาจเป็นปัญหาชั่วคราวและเล็กน้อย หรือเป็นสัญญาณของสุขภาพตาหรือสภาวะสุขภาพ ในบทความนี้ เราจะมาดูสาเหตุ อาการ วิธีป้องกัน และทางเลือกในการรักษาโรคตาพร่ามัว

สาเหตุของสายตามัว

การมองเห็นไม่ชัดอาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่

ข้อผิดพลาดในการหักเหของแสง

 • สายตาสั้น (สายตาสั้น): ความยากลำบากในการมองเห็นวัตถุที่อยู่ห่างไกลได้ชัดเจน
 • สายตายาว (Hyperopia): มองเห็นวัตถุที่อยู่ใกล้ได้ไม่ชัดเจน
 • สายตาเอียง: ความโค้งของกระจกตาหรือเลนส์ไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้การมองเห็นบิดเบี้ยว
 • สายตายาวตามอายุ: การเปลี่ยนแปลงของเลนส์ตาตามอายุ ทำให้ยากต่อการโฟกัสไปที่วัตถุที่อยู่ใกล้

สภาพตา

 • โรคตาแห้ง: การผลิตน้ำตาไม่เพียงพอหรือคุณภาพการฉีกขาดต่ำอาจทำให้การมองเห็นไม่ชัดหรือผันผวน
 • ต้อกระจก: การขุ่นมัวของเลนส์ธรรมชาติของดวงตา
 • โรคต้อหิน: ความดันลูกตาที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้เส้นประสาทตาเสียหายได้
 • จุดภาพชัดเสื่อม: สร้างความเสียหายให้กับจุดภาพชัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเรตินาที่รับผิดชอบในการมองเห็นส่วนกลาง

ภาวะสุขภาพ

 • โรคเบาหวาน: ระดับน้ำตาลในเลือดสูงอาจทำลายหลอดเลือดในดวงตา ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการมองเห็น
 • ความดันโลหิตสูง (ความดันโลหิตสูง): อาจส่งผลต่อหลอดเลือดในเรตินา ทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงขึ้นจอประสาทตาและปัญหาการมองเห็น
 • หลายเส้นโลหิตตีบ (MS): สภาวะทางระบบประสาทเช่น MS อาจทำให้เกิดโรคประสาทอักเสบทางตาและการมองเห็นไม่ชัด
 • ยา: ยาบางชนิด โดยเฉพาะยาที่ส่งผลต่อความดันโลหิต อาจทำให้การมองเห็นเปลี่ยนแปลงได้

 

อาการตาล้า: การใช้หน้าจอดิจิตอลเป็นเวลานานหรือการอ่านหนังสือในสภาพแสงที่ไม่ดีอาจทำให้กล้ามเนื้อตาตึงและนำไปสู่การมองเห็นไม่ชัดชั่วคราว

สายตามัว Blurry Vision

อาการสายตามัว

อาการของการมองเห็นไม่ชัดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสาเหตุที่แท้จริง สัญญาณทั่วไป ได้แก่

 • มองเห็นวัตถุได้ชัดเจนทุกระยะได้ยาก
 • วัตถุปรากฏพร่ามัวหรือไม่อยู่ในโฟกัส
 • การมองเห็นบิดเบี้ยวหรือเป็นคลื่น
 • รู้สึกไม่สบายตา ตาแห้ง หรือมีอาการคัน
 • การเปลี่ยนแปลงการรับรู้สี
 • รัศมีหรือแสงสะท้อนรอบไฟ
สายตามัว Blurry Vision

การป้องกันสายตามัว

การป้องกันการมองเห็นไม่ชัดเกี่ยวข้องกับการรักษาดวงตาที่ดีและสุขภาพโดยรวม

 • การตรวจสายตาเป็นประจำ: นัดเวลาตรวจสายตาเป็นประจำกับนักตรวจวัดสายตาหรือจักษุแพทย์เพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดของการหักเหของแสงและสภาพของดวงตาตั้งแต่เนิ่นๆ
 • แสงสว่างที่เหมาะสม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแสงสว่างเพียงพอและไม่มีแสงสะท้อนเมื่ออ่านหรือใช้อุปกรณ์ดิจิทัล
 • การป้องกันดวงตา: สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่เหมาะสม เช่น แว่นตานิรภัย ในสภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอันตราย
 • วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี: รักษาอาหารที่สมดุล ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิต และหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เพื่อปกป้องสุขภาพดวงตาของคุณ
 • การยศาสตร์ของหน้าจอ: ใช้การยศาสตร์ที่เหมาะสมเมื่อทำงานกับอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อลดอาการปวดตา
สายตามัว Blurry Vision

การรักษาสายตามัว

การรักษาอาการมองเห็นไม่ชัดขึ้นอยู่กับสาเหตุ

 • เลนส์แก้ไขสายตา: แว่นสายตาหรือคอนแทคเลนส์สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในการหักเหของแสง เช่น สายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียงได้
 • การใช้ยา: การรักษาภาวะสุขภาพหรือสภาพดวงตาด้วยยาอาจช่วยให้การมองเห็นดีขึ้น
 • ศัลยกรรม: ขั้นตอนการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดต้อกระจกหรือการแก้ไขการมองเห็นด้วยเลเซอร์ อาจจำเป็นสำหรับเงื่อนไขบางประการ
 • ยาหยอดตา: ยาหยอดตาหล่อลื่นสามารถบรรเทาอาการตาแห้งได้
 • การบำบัดด้วยการมองเห็น: การออกกำลังกายเกี่ยวกับดวงตาและการบำบัดด้วยการมองเห็นอาจช่วยปรับปรุงสภาพดวงตาบางอย่างได้ โดยเฉพาะในเด็ก
 • การจัดการสภาวะสุขภาพที่สำคัญ: การจัดการสภาวะต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น โรคเบาหวานหรือความดันโลหิตสูง สามารถป้องกันการเปลี่ยนแปลงการมองเห็นเพิ่มเติมได้

 

บทสรุป

การมองเห็นไม่ชัดเป็นอาการทางการมองเห็นที่พบบ่อยซึ่งอาจเป็นผลมาจากดวงตาและปัจจัยด้านสุขภาพต่างๆ การตระหนักถึงสาเหตุที่แท้จริงและการแสวงหาการรักษาที่เหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพดวงตาที่ดีและความเป็นอยู่โดยรวม การตรวจสุขภาพตาเป็นประจำและการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีสามารถช่วยป้องกันและจัดการการมองเห็นที่ไม่ชัดได้เป็นเวลานาน หากคุณประสบกับการเปลี่ยนแปลงการมองเห็นอย่างกะทันหันหรือต่อเนื่อง ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลดวงตาเพื่อรับการประเมินที่ครอบคลุม

สายตามัว Blurry Vision

ติดตามยารักษาโรค : คลังยาและเวชภัณฑ์

ติดตามเทคโนโลยีสุขภาพ : Guruit