รับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือด

รับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือด

เลือดกรุ๊ป A

ตามการรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือด คนที่มีกรุ๊ปเลือด A จะได้รับประโยชน์จากอาหารที่มีพืชเป็นหลักซึ่งมีโปรตีนจากสัตว์ต่ำและมีเมล็ดธัญพืชและผักสูง

อาหารที่แนะนำ

 • รับประทานโปรตีนจากพืชหลากหลายชนิด เช่น ถั่ว ถั่วเลนทิล และผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง และจำกัดโปรตีนจากสัตว์ เช่น เนื้อแดงและนม
 • ผักและผลไม้หลากหลายชนิดในอาหาร เช่น ผักใบเขียว บรอกโคลี และผลเบอร์รี่
 • เลือกธัญพืชไม่ขัดสี เช่น ข้าวกล้องและควินัว มากกว่าธัญพืชขัดสี

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง

อาหารบางชนิด เช่น เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากนม และข้าวสาลี ซึ่งเชื่อว่าไม่เข้ากับกรุ๊ปเลือด A

เลือดกรุ๊ป B

ตามการรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือด คนที่มีกรุ๊ปเลือด B จะได้รับประโยชน์จากการรับประทานอาหารที่มีความสมดุลของโปรตีนจากสัตว์ ผลไม้ ผัก และธัญพืช

อาหารที่แนะนำ

 • รับประทานโปรตีนจากสัตว์หลายชนิด เช่น เนื้อไม่ติดมัน ปลา และสัตว์ปีก แต่หลีกเลี่ยงไก่และเบคอน
 • ทานผักและผลไม้หลากหลายชนิด เช่น ผักใบเขียว บีทรูท แครอท และผลเบอร์รี่
 • เลือกธัญพืชที่ผ่านกระบวนการน้อย เช่น ข้าวกล้อง ควินัว ลูกเดือย

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง

อาหารบางชนิด เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี ถั่วเลนทิล ถั่วลิสง และงา ซึ่งเชื่อว่าไม่เข้ากับกรุ๊ปเลือด B

เลือดกรุ๊ป O

ตามการรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือด คนที่มีกรุ๊ปเลือด O จะได้รับประโยชน์จากอาหารที่มีโปรตีนจากสัตว์สูงและธัญพืชและนมต่ำ

อาหารที่แนะนำ

 • รับประทานโปรตีนจากสัตว์หลายชนิด เช่น เนื้อไม่ติดมัน ปลา และสัตว์ปีก แต่ควรหลีกเลี่ยงเนื้อหมูและสัตว์มีเปลือกบางชนิด
 • ผักและผลไม้หลากหลายชนิดในอาหาร เช่น ผักใบเขียว บรอกโคลี และมันเทศ
 • เลือกธัญพืชที่ผ่านกระบวนการน้อย เช่น ขนมปังเมล็ดงอก และหลีกเลี่ยงข้าวสาลีและธัญพืชที่มีกลูเตนอื่นๆ

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง

หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์จากนมซึ่งเชื่อว่าไม่เข้ากับกรุ๊ปเลือด O

เลือดกรุ๊ป AB

ตามการรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือด ผู้ที่มีกรุ๊ปเลือด AB จะได้รับประโยชน์จากการรับประทานอาหารที่รวมคำแนะนำบางอย่างสำหรับกรุ๊ปเลือด A และ B

อาหารที่แนะนำ

 • รับประทานโปรตีนจากสัตว์หลายชนิด เช่น ปลา เนื้อไม่ติดมัน และสัตว์ปีก แต่หลีกเลี่ยงเนื้อแดงและเบคอน
 • ผักและผลไม้หลากหลายชนิดในอาหาร เช่น ผักใบเขียว บีทรูท และบรอกโคลี
 • เลือกธัญพืชไม่ขัดสี เช่น ข้าวกล้องและควินัว มากกว่าธัญพืชขัดสี

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง

หลีกเลี่ยงอาหารบางชนิด เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี และถั่วบางชนิด ซึ่งเชื่อว่าไม่เข้ากับกรุ๊ปเลือด AB

ติดตามยารักษาโรค : คลังยาและเวชภัณฑ์

ติดตามเทคโนโลยีสุขภาพ : Guruit