ยากันโรคลมชัก Anti-epileptic medicine

ยากันโรคลมชัก Anti-epileptic medicine

ยาต้านโรคลมชัก คืออะไร

โรคลมบ้าหมูเป็นโรคทางระบบประสาทที่มีลักษณะอาการชักซ้ำๆ ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ยามีบทบาทสำคัญในการจัดการโรคลมบ้าหมู ช่วยควบคุมอาการชักและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ ในบทความนี้ เราจะมาสำรวจยาต้านโรคลมชักประเภทต่างๆ กลไกการออกฤทธิ์ ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น และข้อควรพิจารณาเมื่อใช้ยา

ยากันโรคลมชัก Anti-epileptic medicine

ประเภทของยาป้องกันโรคลมชัก

มียาต้านโรคลมชัก (AED) อยู่มากมาย และการเลือกใช้ยาขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของอาการชัก อายุของแต่ละบุคคล และสุขภาพโดยรวม ประเภททั่วไปของเครื่อง AED ได้แก่

 • เครื่อง AED รุ่นแรก: ยารุ่นเก่าเหล่านี้ ได้แก่ phenytoin (Dilantin), carbamazepine (Tegretol) และกรด valproic (Depakote)
 • เครื่อง AED รุ่นที่ 2: ยารุ่นใหม่ เช่น ลีเวทิราเซแทม (เคปปรา), ลาโมไทรจีน (ลามิกทอล) และโทพิราเมต (โทปาแม็กซ์) มักได้รับการสั่งจ่ายเนื่องจากประสิทธิภาพและผลข้างเคียงที่ลดลง
 • เครื่อง AED แบบสเปกตรัมกว้าง: เครื่อง AED บางชนิด เช่น กรดวาลโปรอิกและลีวีทิราซิแทม มีประสิทธิภาพในการต่อต้านอาการชักประเภทต่างๆ
 • เครื่อง AED สเปกตรัมแคบ: ยาบางชนิดได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อกำหนดเป้าหมายประเภทอาการชักหรือกลุ่มอาการลมบ้าหมูโดยเฉพาะ
ยากันโรคลมชัก Anti-epileptic medicine

กลไกการออกฤทธิ์

ยาต้านโรคลมชักออกฤทธิ์ผ่านกลไกต่างๆ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดอาการชัก

 • ตัวบล็อกช่องโซเดียม: ยาเช่น ฟีนิโทอินและคาร์บามาซีพีนช่วยลดการทำงานของช่องโซเดียมในเซลล์ประสาท ทำให้เยื่อหุ้มเซลล์มีความเสถียร และป้องกันกิจกรรมทางไฟฟ้าที่มากเกินไป
 • ตัวบล็อกช่องแคลเซียม: Ethosuximide (Zarontin) ส่งผลต่อช่องแคลเซียมเป็นหลัก และใช้เพื่อรักษาอาการชักเมื่อขาดงาน
 • การเสริมสร้างกิจกรรมของ GABA: เครื่อง AED บางชนิด เช่น กรดวาลโพรอิก จะเพิ่มการทำงานของกรดแกมมา-อะมิโนบิวทีริก (GABA) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทชนิดยับยั้งที่ช่วยลดความตื่นเต้นของเส้นประสาท
 • การยับยั้งกลูตาเมต: เครื่อง AED เช่น โทพิราเมต จะปรับกลูตาเมตของสารสื่อประสาท ซึ่งอาจส่งผลต่อการกระตุ้นเซลล์ประสาท
ยากันโรคลมชัก Anti-epileptic medicine

ผลข้างเคียงของยาต้านโรคลมชัก

 • ผลข้างเคียง: เครื่อง AED อาจมีผลข้างเคียงได้หลายอย่าง เช่น อาการง่วงซึม เวียนศีรษะ น้ำหนักเพิ่ม และอารมณ์เปลี่ยนแปลง สิ่งสำคัญคือต้องหารือเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ
 • ปฏิกิริยาระหว่างยา: เครื่อง AED บางชนิดสามารถโต้ตอบกับยาอื่นๆ ส่งผลต่อประสิทธิผลหรือก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ แจ้งผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณทานอยู่เสมอ
 • การตั้งครรภ์: การจัดการโรคลมบ้าหมูในระหว่างตั้งครรภ์ถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากอาการชักที่ไม่สามารถควบคุมได้อาจทำให้เกิดความเสี่ยงได้ อย่างไรก็ตาม เครื่อง AED บางชนิดอาจมีความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์ที่กำลังพัฒนา ผู้ให้บริการด้านสุขภาพควรประเมินประโยชน์และความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และพิจารณาปรับเปลี่ยนยาในระหว่างตั้งครรภ์
 • การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ: บุคคลที่รับเครื่อง AED ควรได้รับการตรวจและติดตามอย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินการควบคุมอาการชัก ระดับยา และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
 • ข้อควรพิจารณาด้านไลฟ์สไตล์: บุคคลที่เป็นโรคลมบ้าหมูควรคำนึงถึงปัจจัยด้านรูปแบบการดำเนินชีวิต เช่น การนอนหลับ การจัดการความเครียด และการหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเพื่อความบันเทิง ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการชักได้

 

บทสรุป

ยารักษาโรคลมชักมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการโรคลมบ้าหมูและป้องกันอาการชัก การเลือกใช้ยาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพเพื่อค้นหาแผนการรักษาที่เหมาะสมที่สุด การติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและการสื่อสารอย่างเปิดเผยกับทีมดูแลสุขภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุการควบคุมอาการชักอย่างมีประสิทธิผล ในขณะเดียวกันก็ลดผลข้างเคียงและความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด

ยากันโรคลมชัก Anti-epileptic medicine

ติดตามยารักษาโรค : คลังยาและเวชภัณฑ์

ติดตามเทคโนโลยีสุขภาพ : Guruit