ภาวะขาดน้ำ Dehydration

ภาวะขาดน้ำ Dehydration

ภาวะขาดน้ำ คือ ภาวะทั่วไปที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายสูญเสียของเหลวมากกว่าที่ร่างกายรับเข้าไป อาจเกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่ เหงื่อออกมากเกินไป อาเจียน ท้องร่วง และดื่มน้ำไม่เพียงพอ ภาวะขาดน้ำมีตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุนแรง และในกรณีที่รุนแรงอาจถึงแก่ชีวิตได้

อาการของภาวะขาดน้ำ

อาการของภาวะขาดน้ำอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ แต่อาการที่พบบ่อย ได้แก่ กระหายน้ำ ปากและคอแห้ง ปัสสาวะสีเข้ม อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ และสับสน ในกรณีที่รุนแรง อาการอาจรวมถึงหัวใจเต้นเร็ว ตาพร่ามัว และเหงื่อออกน้อย

ภาวะขาดน้ำ Dehydration

การป้องกันภาวะขาดน้ำ

ภาวะขาดน้ำสามารถป้องกันได้ด้วยการดื่มน้ำมากๆ ตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำกิจกรรมที่ต้องออกกำลังหรือเมื่ออยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง สิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงการบริโภคคาเฟอีนและแอลกอฮอล์มากเกินไป เนื่องจากสารเหล่านี้อาจทำให้ร่างกายขาดน้ำได้

ภาวะขาดน้ำ Dehydration

การรักษาภาวะขาดน้ำ

หากคุณสงสัยว่าคุณขาดน้ำ สิ่งสำคัญคือต้องไปพบแพทย์ ภาวะขาดน้ำที่ไม่รุนแรงมักรักษาได้ด้วยสารละลายเกลือแร่ทางปาก ซึ่งมีน้ำ เกลือ และน้ำตาลผสมกันอย่างสมดุล ในกรณีที่รุนแรงมากขึ้น อาจจำเป็นต้องให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเพื่อให้ร่างกายได้รับน้ำคืน

ภาวะขาดน้ำอาจเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับเด็กเล็ก ผู้ใหญ่ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง สิ่งสำคัญคือต้องติดตามประชากรเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณของการขาดน้ำและไปพบแพทย์หากมีอาการ

นอกจากการให้น้ำที่เหมาะสมแล้ว ยังมีขั้นตอนอีกหลายขั้นตอนที่สามารถทำได้เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ สิ่งเหล่านี้รวมถึงการสวมใส่เสื้อผ้าที่มีน้ำหนักเบาและระบายอากาศได้ดีในสภาพอากาศร้อน การหยุดพักระหว่างการออกกำลังกายบ่อยๆ และการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องใช้กำลังมากในช่วงที่ร้อนที่สุดของวัน

ภาวะขาดน้ำ Dehydration

ภาวะขาดน้ำเป็นภาวะทั่วไปที่อาจส่งผลร้ายแรงหากปล่อยไว้โดยไม่รักษา คนส่วนใหญ่สามารถป้องกันและจัดการกับภาวะขาดน้ำได้โดยการดื่มน้ำอย่างเหมาะสมและคอยสังเกตอาการของภาวะขาดน้ำ สิ่งสำคัญคือต้องไปพบแพทย์หากคุณสงสัยว่าคุณขาดน้ำหรืออาการของคุณรุนแรงหรือไม่ดีขึ้นด้วยการรักษาที่บ้าน

ภาวะขาดน้ำ Dehydration

ติดตามยารักษาโรค : คลังยาและเวชภัณฑ์

ติดตามเทคโนโลยีสุขภาพ : https://www.healthdirect.gov.au/dehydrationGuruit