ตาบอด Blindness

ตาบอด Blindness

การตาบอดเป็นภาวะที่สูญเสียการมองเห็นบางส่วนหรือทั้งหมด ส่งผลให้ไม่สามารถมองเห็นและรับรู้แสงและสิ่งเร้าทางการมองเห็นได้ มันสามารถส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอิสระของแต่ละบุคคล ในบทความนี้ เราจะพูดถึงสาเหตุ อาการ มาตรการป้องกัน และทางเลือกในการรักษาภาวะตาบอด

ตาบอด Blindness

สาเหตุของตาบอด

การตาบอดอาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่

สภาพตา

 • ต้อกระจก: การขุ่นมัวของเลนส์ธรรมชาติของดวงตา
 • โรคต้อหิน: ความดันในลูกตาเพิ่มขึ้นซึ่งนำไปสู่ความเสียหายของเส้นประสาทตา
 • จุดภาพชัดเสื่อม: สร้างความเสียหายให้กับจุดภาพชัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเรตินาที่รับผิดชอบในการมองเห็นส่วนกลาง
 • Retinitis Pigmentosa: กลุ่มความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ทำให้สูญเสียการมองเห็นแบบก้าวหน้า
 • เบาหวานขึ้นจอประสาทตา: ความเสียหายต่อหลอดเลือดในเรตินาเนื่องจากโรคเบาหวาน

การติดเชื้อ

 • การติดเชื้อที่ตา เช่น ริดสีดวงทวาร โรคเนื้องอกมะเร็ง (ตาบอดแม่น้ำ) หรือการติดเชื้อที่แพร่กระจายไปยังดวงตาจากส่วนอื่นๆ ของร่างกายอาจทำให้ตาบอดได้หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา

อาการบาดเจ็บ

 • การบาดเจ็บหรือการบาดเจ็บที่ดวงตา รวมถึงการเผาไหม้ของสารเคมี สามารถทำลายโครงสร้างของดวงตาและทำให้สูญเสียการมองเห็น

ปัจจัยทางพันธุกรรม

 • อาการตาบอดบางรูปแบบได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

โรคทางระบบ

 • ภาวะต่างๆ เช่น โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงอาจส่งผลต่อหลอดเลือดในดวงตา ส่งผลให้เกิดปัญหาการมองเห็น

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอายุ

 • การแก่ชราเป็นสาเหตุของการสูญเสียการมองเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะต่างๆ เช่น จอประสาทตาเสื่อมและต้อกระจกที่เกี่ยวข้องกับอายุ

ภาวะทุพโภชนาการ

 • การขาดวิตามินเออาจทำให้ตาบอดได้ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาที่เข้าถึงโภชนาการได้ไม่ดี
ตาบอด Blindness

อาการตาบอด

 • การสูญเสียการมองเห็น: การสูญเสียความสามารถในการมองเห็นและรับรู้แสงและสิ่งเร้าทางสายตาบางส่วนหรือทั้งหมด
 • การรบกวนการมองเห็น: ซึ่งอาจรวมถึงการมองเห็นไม่ชัด การมองเห็นที่บิดเบี้ยว หรือการปรากฏตัวของจุดหรือลอย
 • ความเจ็บปวดหรือไม่สบาย: ปวดตาหรือไม่สบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกี่ยวข้องกับสภาพตาหรือการบาดเจ็บ

การป้องกันตาบอด

แม้ว่าสาเหตุบางประการของการตาบอดจะไม่สามารถป้องกันได้ แต่มาตรการบางอย่างสามารถช่วยลดความเสี่ยงได้

 • การตรวจตาเป็นประจำ: การตรวจสุขภาพตาเป็นประจำสามารถตรวจจับและรักษาสภาพดวงตาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อป้องกันการลุกลามไปสู่การตาบอด
 • การป้องกันดวงตา: ใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่เหมาะสม เช่น แว่นตานิรภัย เมื่อทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่ดวงตา
 • การควบคุมโรคทางระบบ: จัดการสภาวะต่างๆ เช่น โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงอย่างเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพดวงตา
 • โภชนาการ: อาหารที่สมดุล ซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุ โดยเฉพาะวิตามินเอ สามารถช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาได้
 • ความปลอดภัยของดวงตา: ระมัดระวังวัตถุมีคม สารเคมี และอันตรายต่อดวงตาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ตาบอด Blindness

การรักษาตาบอด

การรักษาภาวะตาบอดขึ้นอยู่กับสาเหตุ

 • การผ่าตัด: สำหรับภาวะต่างๆ เช่น ต้อกระจก ต้อหิน และจอประสาทตาหลุด การผ่าตัดอาจช่วยฟื้นฟูหรือปรับปรุงการมองเห็น
 • ยา: ภาวะต่างๆ เช่น ภาวะเบาหวานขึ้นจอตาหรือการติดเชื้ออาจได้รับการรักษาด้วยยาเพื่อป้องกันการสูญเสียการมองเห็น
 • เครื่องช่วยการมองเห็นต่ำ: รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แว่นขยายและแว่นตาพิเศษเพื่อเพิ่มการมองเห็นที่เหลืออยู่ให้สูงสุด
 • บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ: โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงการบำบัดด้วยการมองเห็นและการฝึกอบรมแบบปรับตัว สามารถช่วยให้บุคคลปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตร่วมกับคนตาบอดได้
 • การดูแลแบบประคับประคอง: คนตาบอดอาจได้รับประโยชน์จากการให้คำปรึกษา การฝึกการเคลื่อนไหว และการสนับสนุนทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขา

 

บทสรุป

การตาบอดเป็นภาวะที่อาจมีผลกระทบสำคัญต่อชีวิตของแต่ละคน การตรวจพบ การป้องกัน และการรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่เนิ่นๆ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการและป้องกันการตาบอดในบางกรณี การตรวจสุขภาพตาเป็นประจำ วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี และข้อควรระวังด้านความปลอดภัยสามารถมีส่วนช่วยในการรักษาสุขภาพดวงตาที่ดีได้ หากคุณหรือคนที่คุณรู้จักประสบกับการเปลี่ยนแปลงการมองเห็นหรืออาการที่เกี่ยวข้องกับดวงตา ให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการประเมินและการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลดวงตาโดยทันที

ตาบอด Blindness

ติดตามยารักษาโรค : คลังยาและเวชภัณฑ์

ติดตามเทคโนโลยีสุขภาพ : Guruit