ความดันโลหิตสูง Hypertension

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูงหรือภาวะความดันโลหิตสูงเป็นภาวะทั่วไปโดยที่เลือดไปเกาะผนังหลอดเลือดแดงสูงเกินไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อเวลาผ่านไป ความดันโลหิตสูงอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และไตวาย

ปัจจัยเสี่ยงบางประการในการเกิดโรคความดันโลหิตสูง

 • อายุ: ความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงจะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณอายุมากขึ้น
 • ประวัติครอบครัว: ความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มที่จะทำงานในครอบครัว
 • โรคอ้วน: การมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนทำให้หัวใจของคุณเครียดเป็นพิเศษและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง
 • การขาดการออกกำลังกาย: การออกกำลังกายเป็นประจำสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้
 • อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ: อาหารที่มีเกลือ ไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์สูง และมีผลไม้ ผัก และเมล็ดธัญพืชต่ำสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงได้
 • ภาวะเรื้อรัง: ภาวะเรื้อรังบางอย่าง เช่น โรคไต เบาหวาน และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้

การรักษาโรคความดันโลหิตสูง

 • รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่มีเกลือ ไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ต่ำ และอุดมด้วยผลไม้ ผัก และเมล็ดธัญพืชเต็มเมล็ด
 • การรักษาน้ำหนักให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการรับประทานอาหารที่สมดุล
 • จำกัด การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ลิกสูบบุหรี่
 • การจัดการความเครียดด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การทำสมาธิ การหายใจลึกๆ หรือโยคะ
 • รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง

ติดตามยารักษาโรค : คลังยาและเวชภัณฑ์

ติดตามเทคโนโลยีสุขภาพ : Guruit